Invånarinitiativ om arbetkläder för personal inom småbarnspedagogiken!

09.06.2021 kl. 16:56
Skriv under invånarinitiativet om arbetskläder för personal inom småbarnspedagogiken!

Skriv under invånarinitiativet om arbetskläder för personal inom småbarnspedagogiken!

https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/20968

Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att de anställda inom småbarnspedagogiken i Finland ska förses med skydds- och arbetskläder alternativt kompenseras för de kostnader införskaffandet av sådana medför. Flera av Kvinnoförbundets representanter har lyft fram frågan i sina kommuner och det vill Kvinnoförbundet i Esbo också göra.

"Det här är en otroligt viktig sak och därför har vi nu initierat ett invånarinitiativ i denna fråga och hoppas att det skall få brett stöd bland kommuninvånarna", säger Anne Ahlefelt, ordförande för Kvinnoförbundet i Esbo.

Invånarinitiativet får gärna spridas och kan skrivas under elektroniskt här: https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/20968