Om oss

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo är den samlande kraften för liberala feminister i Esbo. 

Vi arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

Vi har en bred verksamhet med målen att påverka samhället i en feministisk riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP i olika jämställdhetsfrågor. Vi tar gärna emot förslag på frågor som  du vill att vi ska arbeta för via vår e-post.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer och seminarier. 

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.

Välkommen som medlem, tillsammans gör vi skillnad! 

Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Esbo! Som medlem kan du vara med och påverka Esbo i en mer jämställd riktning. Du är varmt välkommen att kontakta oss. Kom också ihåg att följa oss på Facebook och Instagram!

Kontaktuppgifter

Ordförande

Merja Tarkiainen 

merja.tarkiainen(a)hotmail.com

044-3000307

Vice ordförande

Anne Ahlefelt 

Sekreterare

Anna Sofia Nevanlinna 

Medlemsansvarig

Charlotta Jakobsson

Övriga medlemmar

Tiina Kujala

Maria Saaristo

Styrelsen når du på adressen kvinnis.esbo@gmail.com 

Du hittar oss också på Facebook och Instagram!

Aktuellt

Invånarinitiativ om arbetkläder för personal inom småbarnspedagogiken!

Skriv under invånarinitiativet om arbetskläder för personal inom småbarnspedagogiken!

Är idrotten jämställd?

Behandlas alla idrottsgrenar och idrottare jämställt i Esbo? Vad kan vi göra för att uppmärksamma eventuella skillnader?

Vi behöver kvinnliga beslutsfattare i kommunerna

“Women belong in all places where decisions are being made.” Budskapet av den nyligen hädangångna Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, är aktuellt inför det finländska kommunalvalet.