Om oss

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo är den samlande kraften för liberala feminister i Esbo. 

Vi arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS, och Röda Korsets svenska avdelning i Esbo och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

Vi har en bred verksamhet med målen att påverka samhället i en feministisk riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP i olika jämställdhetsfrågor.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer och seminarier. 

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.

Välkommen som medlem, tillsammans gör vi skillnad! 

Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Esbo! Som medlem kan du vara med och påverka Esbo i en mer jämställd riktning. Du är varmt välkommen att kontakta oss. Kom också ihåg att följa oss på Facebook!

Kontaktuppgifter

Ordförande

Anne Ahlefelt

anneahlefelt(a)hotmail.com

050-3733120

Vice ordförande

Stina Michelson

Sekreterare

Karin Cederlöf

Kassör och medlemsansvarig

Anna Haeggström-Jakobsson

Övriga medlemmar

Tiina Kujala

Merja Tarkiainen

Patricia Lönngren

Styrelsen når du på adressen kvinnis-esbo@listor.fi

Du hittar oss också på Facebook!

Aktuellt

Vi behöver kvinnliga beslutsfattare i kommunerna

“Women belong in all places where decisions are being made.” Budskapet av den nyligen hädangångna Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, är aktuellt inför det finländska kommunalvalet.

Att hålla Esbo rent är på allas vårt ansvar

Anne Ahlefelt, ordförande för Kvinnoförbundet i Esbo, skriver om allas ansvar att hålla Esbo skräpfritt.

Anne Ahlefelt ny ordförande för SFP i Esbo

Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Esbo, Anne Ahlefelt, är nu även ordförande för SFP i Esbo!