Behandlas alla idrottsgrenar och idrottare jämställt i Esbo? Vad kan vi göra för att uppmärksamma eventuella skillnader?

Anne Ahlefelt, ordförande för SFP i Esbo och Svenska Kvinnoförbundet i Esbo samtalar om ämnet med Projektledare Tarja Krum från Finlands Svenska Idrott.

Torsdagen 3 juni 2021 kl. 18.30 – 19.30

Pris: gratis

Diskussionen är på Zoom.
Anmälan på Lyyti: https://www.lyyti.in/esboidrott

 

VÄLKOMMEN!

Om oss

Svenska Kvinnoförbundet i Esbo är den samlande kraften för liberala feminister i Esbo. 

Vi arbetar för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där kvinnor är delaktiga på alla beslutsnivåer. Vi vill vara med och bygga ett inkluderande och humant samhälle som värnar om mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med andra organisationer t.ex. Kvinnoorganisationer i Samarbete i Esbo, NYTKIS, och Röda Korsets svenska avdelning i Esbo och ordnar tillfällen där kvinnor sammanstrålar, utbyter idéer och arbetar för en värdig framtid.

Vi har en bred verksamhet med målen att påverka samhället i en feministisk riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP i olika jämställdhetsfrågor.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer och seminarier. 

I kommande val siktar vi på att höja antalet invalda som är beredda att arbeta i linje med våra mål.

Välkommen som medlem, tillsammans gör vi skillnad! 

Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Esbo! Som medlem kan du vara med och påverka Esbo i en mer jämställd riktning. Du är varmt välkommen att kontakta oss. Kom också ihåg att följa oss på Facebook och Instagram!

Kontaktuppgifter

Ordförande

Anne Ahlefelt

anneahlefelt(a)hotmail.com

050-3733120

Vice ordförande

Tiina Kujala

Sekreterare

Mari Pennanen

Medlemsansvarig

Mari Pennanen

Övriga medlemmar

Daniela Ikäheimo

Merja Tarkiainen

Karin Cederlöf

Stina Michelsson

Styrelsen når du på adressen kvinnis-esbo@listor.fi

Du hittar oss också på Facebook och Instagram!

Aktuellt

Invånarinitiativ om arbetkläder för personal inom småbarnspedagogiken!

Skriv under invånarinitiativet om arbetskläder för personal inom småbarnspedagogiken!

Är idrotten jämställd?

Behandlas alla idrottsgrenar och idrottare jämställt i Esbo? Vad kan vi göra för att uppmärksamma eventuella skillnader?

Vi behöver kvinnliga beslutsfattare i kommunerna

“Women belong in all places where decisions are being made.” Budskapet av den nyligen hädangångna Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, är aktuellt inför det finländska kommunalvalet.