Är idrotten jämställd?

28.05.2021 kl. 17:27
Behandlas alla idrottsgrenar och idrottare jämställt i Esbo? Vad kan vi göra för att uppmärksamma eventuella skillnader?

Behandlas alla idrottsgrenar och idrottare jämställt i Esbo? Vad kan vi göra för att uppmärksamma eventuella skillnader?

Anne Ahlefelt, ordförande för SFP i Esbo och Svenska Kvinnoförbundet i Esbo samtalar om ämnet med Projektledare Tarja Krum från Finlands Svenska Idrott.

Torsdagen 3 juni 2021 kl. 18.30 – 19.30

Pris: gratis

Diskussionen är på Zoom.
Anmälan på Lyyti: https://www.lyyti.in/esboidrott

 

VÄLKOMMEN!